li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

Aħna lesti għat-tibdil fil-klima?

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-29-mt
Ippubblikat 15 Oct 2015 Mibdul l-aħħar 23 Nov 2020
It-tibdil fil-klima qiegħed jikkawża varjetà ta’ impatti għas-saħħa, għall-ekosistemi u għall-ekonomija tagħna. Dawn l-impatti x’aktarx ser isiru iktar serji fl-għexieren ta’ snin li ġejjin. Jekk ma jkunux indirizzati, dawn l-impatti jistgħu jkunu katastrofiċi, f’termini ta’ mard, effetti ħżiena fuq l-ekosistemi, u ħsara fil-proprjetà u fl-infrastruttura.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet