další
předchozí
položky

Infographic

Jsme na změnu klimatu připraveni?

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-29-cs
Publikováno 15.10.2015 Poslední změna 23.11.2020
Změna klimatu má řadu dopadů na lidské zdraví, ekosystémy a ekonomiku. Tyto dopady budou pravděpodobně v nadcházejících desetiletích stále závažnější. Nebudou-li důsledky změny klimatu postupně řešeny, jejich řešení by pak v budoucnu mohlo být velmi nákladné, zejména co se týčezhoršování lidského zdraví, negativních vlivů na ekosystémy či škod na majetku a infrastruktuře.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů