nästa
föregående
poster

Infographic

Är vi redo för klimatförändringen?

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-29-sv
Publicerad 2015-10-15 Senast ändrad 2020-11-23
Klimatförändringen har en mängd olika konsekvenser för vår hälsa, våra ekosystem och vår ekonomi. Dessa konsekvenser kommer troligen att bli allvarligare under kommande decennier. Om de inte begränsas kan det leda till höga kostnader i form av ohälsa, negativa effekter på ekosystemen och skadad egendom och infrastruktur.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder