Oiriúnú don athrú aeráide

Change language

Tá an t-athrú aeráide linn inniu agus is cosúil go leanfar leis: tá an teocht ag ardú, patrúin báistí ag athrú, oighearshruth agus sneachta ag leá, agus leibhéal meánach domhanda na mara ag ardú. Éireoidh adhaimsir agus teagmhais aeráide agus rioscaí ar nós tuilte agus triomaigh níos coitianta agus níos déine i gcuid mhór réigiún. Tá éagsúlachtaí idir réigiúin na hEorpa maidir le tionchar agus leochaileacht an athraithe aeráide ar an éiceachóras, earnálacha an gheilleagair, sláinte agus folláine an duine. Fiú má bhíonn na hiarrachtaí domhanda chun astaíochtaí a laghdú éifeachtach, ní féidir an t-athrú aeráide a sheachaint, agus tá bearta comhlántacha ag teastáil chun dul in oiriúint dá n-iarmhairtí. More

Browse catalogue

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us