Duomenys

Pakeisti kalbą
Promotion pasibaigęs
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
Duomenų skyriuje pateikiami EAA periodinėse ataskaitose naudotų duomenų rinkiniai. Šiuose rinkiniuose pateikiami bent 15 ES valstybių narių suvestiniai duomenys (paprastai šalies lygmens). Remiantis šiais duomenimis galima sudaryti grafikus, o vėliau ir žemėlapius. Čia taip pat nurodomas kiekvieno duomenų rinkinio šaltinis, geografinė aprėptis ir laikas.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100