Andmed

Muutke keelt
Promotion vananenud
This page was archived on 2015-12-08 with reason: Content is outdated
Andmete rubriik pakub juurdepääsu EEA perioodilistes aruannetes kasutatud andmekogumitele. Need andmekogumid sisaldavad teatavaid kokkuvõtlikke andmeid, enamasti riigi tasandil, ja hõlmavad geograafiliselt vähemalt 15 Euroopa Liidu liikmesriiki. Andmekogumite põhjal saab koostada graafikuid ja edaspidi ka kaarte. Iga andmekogumi allika ning selle geograafilise ja ajalise hõlmavuse kohta esitatakse teave.
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100