Data

Skift sprog
Promotion udløbet
This content has been archived on 08/12 2015, reason: Content is outdated
Dataafsnittet giver adgang til datasæt, som EEA anvender i sine periodiske rapporter. Datasættene indeholder aggregerede data, typisk på landeniveau, der geografisk dækker mindst de 15 EU-medlemslande. Ud fra datasættene kan der genereres diagrammer og i fremtiden også kort. Der er kildeangivelser for hvert datasæt samt oplysninger om geografisk og tidsmæssig dækning.
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100