Údaje

Zmeniť jazyk
Promotion expirovala
This page was archived on 08. 12. 2015 with reason: Content is outdated
Časť s údajmi poskytuje prístup údajovým súborom používaním v pravidelných správach agentúry EEA. Údajové súbory obsahujú súborné údaje, väčšinou na úrovni krajiny, s geografickým pokrytím minimálne 15 členských štátov EÚ. Z údajových súborov sa dajú vytvoriť grafy a v budúcnosti sa budú dať vytvoriť aj mapy. Poskytujú sa aj informácie o zdroji každého údajového súboru a jeho geografickom a časovom zábere.
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100