Podatki

Spremeni jezik
Promotion poteklo
This content has been archived on 08.12.2015, reason: Content is outdated
V tem podatkovnem oddelku je zagotovljen dostop do podatkovnih nizov, ki se uporabljajo v periodičnih poročilih agencije EEA. Podatkovni nizi vsebujejo združene podatke, običajno na ravni držav, z zemljepisnim pokritjem vsaj 15 držav članic EU. Iz podatkovnih nizov se lahko izdelajo grafi, v prihodnje pa tudi zemljevidi. Zagotavljajo se informacije o viru posameznih podatkovnih nizov ter njihovi zemljepisni in časovni pokritosti.
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100