Uppgifter

Ändra språk
Promotion utgått
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
I uppgiftsavsnittet får du tillgång till de datamängder som används i miljöbyråns periodiska rapporter. Datamängderna innehåller aggregerade uppgifter, vanligtvis på landsnivå, vars geografiska täckning minst omfattar de 15 medlemsländerna i EU. Diagram, och i framtiden även kartor, kan skapas från datamängderna. För varje datamängd finns uppgifter om källa samt den geografiska och tidsmässiga täckningen.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100