Dane

Zmień język:
Promotion wygasł
This content has been archived on 2015-12-08, reason: Content is outdated
Sekcja danych oferuje dostęp do zbiorów danych wykorzystywanych w sprawozdaniach okresowych Agencji. Zbiory danych zawierają dane zagregowane, zwykle na poziomie kraju, dla co najmniej 15 państw członkowskich UE. Na podstawie tych zbiorów będzie można sporządzać wykresy, a w przyszłości mapy. Zbiory danych są opatrzone informacją o ich źródłach, pokryciu geograficznym i okresie, który obejmują.
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100