Δεδομένα

Αλλαγή γλώσσας
Promotion έχει λήξει
This content has been archived on 08/12/2015, reason: Content is outdated
Στην ενότητα των στοιχείων παρέχεται πρόσβαση σε ομάδες δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί στις περιοδικές εκθέσεις του ΕΟΠ. Οι ομάδες δεδομένων περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία, συνήθως σε επίπεδο χώρας, με γεωγραφική κάλυψη τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ των 15. Από τις ομάδες δεδομένων παράγονται γραφήματα, και στο μέλλον χάρτες. Επίσης παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με την πηγή κάθε ομάδας δεδομένων και τη γεωγραφική και χρονική της κάλυψη.
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100