Signaalid - Heaolu ja keskkond

Muutke keelt
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) Signaalid on iga-aastane väljaanne, mis kajatsab lühidalt nii keskkonnapoliitilistes aruteludes käsitletavaid küsimusi kui ka laiemale üldsusele huvi pakkuvaid teemasid. 2014. aasta väljaanne keskendub rohemajandusele, ressursitõhususele ja ringmajandusele. Me kaevandame ja kasutame rohkem loodusvarasid, kui meie planeet suudab sama aja jooksul toota. Praegused tootmis- ja tarbimistasemed on jätkusuutmatud ning ähvardavad vähendada planeedi suutlikkust meile oma hüvesid pakkuda. Peame oma tootmis- ja tarbimissüsteemid ümber kujundama, et saaksime toota sama palju vähemate ressurssidega, rohkem taas- ja korduvkasutada ning ringlusse võtta ja vähendada jäätmete hulka.

Seotud sisu

Uudised ja artiklid

Sarnased publikatsioonid

Vaata lisaks

Tegevused dokumentidega