επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 21/11/2023
1 min read

 

Υποβάλετε το ερώτημά σας

Το επιγραμμικό μας έντυπο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα αγγλικά, καθώς η γλώσσα εργασίας του ΕΟΠ είναι τα αγγλικά και το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών και του περιεχομένου μας παρέχονται στα αγγλικά. Μπορείτε ωστόσο να επικοινωνήσετε μαζί μας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά επισημαίνεται ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ενδέχεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος. Ο αναμενόμενος χρόνος απόκρισής μας είναι 15 εργάσιμες ημέρες.

Ask your question

 

Επισκεφθείτε μας

Κεντρικά γραφεία
(Kongens Nytorv 6)
 
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία

Υποδοχή:
Τηλέφωνο:
 (+45) 33 36 71 00
Φαξ: (+45) 33 36 71 99

 

Για ΜΜΕ και δημοσιογράφους: 

 


Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων