nästa
föregående
poster

Nyheter

Över 85 % av badplatserna i Europa bedöms ha utmärkt vattenkvalitet

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2019-06-06 Senast ändrad 2019-12-10
4 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Drygt 85 % av de europeiska badplatser som kontrollerades förra året klarade de striktaste vattenkvalitetskraven och fick betyget ”utmärkt”. Det här visar den senaste årliga badvattenrapporten. De resultat som läggs fram i dag ger en god fingervisning om var man kan hitta de bästa badvattnen i sommar.

Vår rapport visar att de ansträngningar som EU-länderna gjort de senaste 40 åren, särskilt när det gäller rening av avloppsvatten, har lönat sig. I dag har de flesta européer tillgång till badvatten av utmärkt kvalitet. Det här är dock bara en av de många områden som vi måste jobba med för att få friskare hav, sjöar och floder. Vårt arbete omfattar allt från att få bort plastavfall till att skydda det marina livet.

Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

En överväldigande majoritet (95,4 %) av de 21 831 badplatser som kontrollerats i de 28 EU-länderna klarar EU:s minimikrav för vattenkvalitet. Det här visar årets badvattenrapport från EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån. Rapporten omfattar också 300 badplatser som kontrollerats i Albanien och Schweiz.

Andelen badplatser som klarade de strängaste kraven och anses ha ”utmärkt” vattenkvalitet ökade en aning från 85,0 % år 2017 till 85,1 % förra året. Andelen som klarade minimikraven och ansågs ”tillfredsställande” minskade från 96 % år 2017 till 95,4 % år 2018. Denna lilla minskning beror framför allt på att man öppnat nya badplatser där man ännu inte har fått fram de data för fyra badsäsonger som krävs för klassificering enligt direktivet. År 2018 bedömdes 301 (eller 1,3 %) av badplatserna i EU, Albanien och Schweiz ha ”dålig” vattenkvalitet. Det är något under 2017 års siffra som var 1,4 %.

– Som vi kunde se i går på världsmiljödagen står vi inför många utmaningar, säger EU-kommissionär Karmenu Vella, som ansvarar för miljö, havsfrågor och fiske. Men vi måste också fira de stora framgångar som uppnåtts i EU. Badvattenkvaliteten är en sådan framgångshistoria som alla kan relatera till. Genom välfungerande provtagning, rapportering, övervakning och utbyte av sakkunskaper kommer vi att kunna fortsätta att förbättra kvaliteten på de badplatser som vi älskar.Vår nya granskning av genomförandet av EU:s miljöpolitik kommer att hjälpa EU-länderna att dra nytta av varandras lärdomar så att de kan uppnå och och upprätthålla den höga nivå som vi har uppnått under min mandatperiod. Jag vill tacka Europeiska miljöbyrån för dess hjälp med att förbättra kvaliteten och för att den tillhandahåller regelbunden och tillförlitlig information. Tillförlitligheten gör att vi kan välgrundade beslut om var vi ska bada i sommar.

– Vår rapport visar att de ansträngningar som EU-länderna gjort de senaste 40 åren, särskilt när det gäller rening av avloppsvatten, har lönat sig. I dag har de flesta européer tillgång till badvatten av utmärkt kvalitet, säger säger Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör. Det här är dock bara en av de många områden som vi måste jobba med för att få friskare hav, sjöar och floder. Vårt arbete omfattar allt från att få bort plastavfall till att skydda det marina livet.

Kvalitetskraven för badvatten fastställs i EU:s badvattendirektiv. Genomförandet av bestämmelserna har haft en enorm betydelse för badvattenkvaliteten i Europa de senaste 40 åren genom en effektiv övervakning och förvaltning. Tillsammans med satsningarna på rening av kommunalt avloppsvatten har det gjort att mängden orenat eller bara delvis renat kommunalt och industriellt avloppsvatten som släpps ut i badvattnet minskat drastiskt. Bestämmelserna innebär att lokala myndigheter ska samla in vattenprover vid officiella badplatser under hela badsäsongen. Proverna analyseras sedan för två typer av bakterier som visar att det finns föroreningar från avloppsvatten eller boskap.

 

Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

ES.1  Proportion of bathing water sites

Fler siffror

  • I fyra länder var vattenkvaliteten utmärkt på minst 95 % av badplatserna: Cypern (99,1 %), Malta (98,9 %), Österrike (97,3 %) och Grekland (97 %).
  • Alla kontrollerade badplatser i Cypern, Grekland, Lettland, Luxemburg, Malta, Rumänien och Slovenien uppnådde åtminstone ”t illfredsställande” kvalitet under 2018.
  • Flest badplatser med ”dålig” vattenkvalitet fanns i Italien (89 badplatser eller 1,6 %), Frankrike (54 badplatser eller 1,6 %) och Spanien (50 badplatser eller 2,2 %). Jämfört med 2017 hade antalet badplatser med dålig kvalitet minskat i Frankrike (från 80 under 2017 till 54 under 2018), medan antalet hade ökat i Italien (från 79 till 89) och Spanien (från 38 till 50).

 

Bakgrund

Vatten med förorening av tarmbakterier utgör fortfarande en hälsorisk, särskilt om det finns vid badplatser. Man kan bli sjuk om man badar vid stränder eller i sjöar som är förorenade. De främsta föroreningskällorna är vatten från avlopp och jordbruksmark. Problemet förvärras vid häftiga regn och översvämningar då stora mängder förorenat vatten kan spolas ut i vattendrag och hav.

Alla EU-länder samt Albanien och Schweiz kontrollerar sina badplatser enligt  bestämmelserna i EU:s badvattendirektiv. Vid bedömningen av vattenkvaliteten mäter man halten av två typer av bakterier: intestinala enterokocker och Escherichia coli (E. coli). Badvattenkvaliteten klassificeras beroende på nivån av tarmbakterier som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”d ålig”. EU-länderna ska sedan vidta åtgärder, t.ex. förbjuda eller avråda från bad, informera allmänheten och vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten.

 

Läs mer

Landsrapporter
Interaktiv karta som visar vattenkvaliteten på badplatserna
Badvattenkvalitet

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Insorterad under
Insorterad under bathing water quality
Dokumentåtgärder