seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Yli 85 % Euroopan uimavesistä ovat laadultaan erinomaisia

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 06.06.2019 Viimeksi muokattu 10.12.2019
3 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
EU ja Euroopan ympäristökeskus (EEA) laativat vuosittain raportin uimaveden laadusta. Tuoreimman raportin mukaan viime vuonna hieman yli 85 % arvioiduista eurooppalaisista uimarannoista täytti tiukimmat EU:n laatukriteerit ja ansaitsi arvosanan ”erinomainen”. Tänään julkaistut tulokset antavat hyvän kuvan siitä, mistä löydät Euroopan parhaat uimavedet tänä kesänä.

Raporttimme osoittaa, kuinka hyvin jäsenvaltioiden viimeisten 40 vuoden aikana toteuttamat toimet - erityisesti jätevesien käsittelyssä - ovat tuottaneet tulosta. ”Valtaosa uimavesistämme ovat nyt laadultaan erinomaisia. Tämä on kuitenkin vain yksi monista tekijöistä. Merien, järvien ja jokien tervehdyttäminen edellyttää laaja-alaisia toimia muovijätteen vähentämisestä merieliöiden suojeluun.

Hans Bruyninckx, EEA:n pääjohtaja

Uimaveden laatua tutkittiin 21 831 uimarannalla kaikissa 28 EU-maissa. Tämän vuoden raportin mukaan näistä peräti 95,4 % täytti EU:n vähimmäislaatuvaatimukset. EU-maiden lisäksi uimaveden laatua tutkittiin 300 uimarannalla Albaniassa ja Sveitsissä.

Kaikkein parhaimman arvosanan saaneiden uimarantojen määrä on noussut hieman (85,0 % vuonna 2017 ja 85,1 % viime vuonna). Riittävän puhtaiksi katsottujen uimarantojen osuus putosi hieman (96 % vuonna 2017 ja 95,4 % vuonna 2018). Tämä vähäinen lasku johtuu lähinnä siitä, että neljää uintikautta koskevia tietoja ei ole vielä saatavilla uusista uimarannoista. Ilman näitä tietoja direktiivin mukaista luokittelua ei ole mahdollista tehdä. Kaikista EU:n, Albanian ja Sveitsin arvioiduista uimarannoista veden laatu katsottiin huonoksi 301 tapauksessa vuonna 2018 (1,3 %). Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2017 (1,4 %).

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan mukaan eilen juhlittu maailman ympäristöpäivä osoitti, että edessämme on monia haasteita. ”Meidän on kuitenkin syytä myös juhlia EU:n ympäristöalalla saavuttamia menestyksiä. Yksi tällainen kaikkia koskettava menestystarina on eurooppalaisten uimavesien laatu. Hyvän testauksen, raportoinnin, valvonnan ja asiantuntemuksen jakamisen avulla voimme parantaa uimavesiemme laatua vielä entisestäänkin. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi auttaa jäsenvaltioita oppimaan toisiltaan, miten parhaat tulokset saavutetaan ja miten toimikauteni aikana saavutetusta erinomaisesta laadusta pidetään kiinni. Onnittelin EEA:ta sen vaatimusten tehostamiseen antamasta avusta sekä säännöllisestä ja luotettavasta tiedottamisesta. Luotettavuuden ansiosta kansalaisten on helppo päättää, mille uimarannalle kannattaa suunnata tänä kesänä.”

EEA:n pääjohtaja Hans Bruyninckx sanoo raportin osoittavan, kuinka hyvin jäsenvaltioiden viimeisten 40 vuoden aikana toteuttamat toimet - erityisesti jätevesien käsittelyssä - ovat tuottaneet tulosta.”Valtaosa uimavesistämme ovat nyt laadultaan erinomaisia. Tämä on kuitenkin vain yksi monista tekijöistä. Merien, järvien ja jokien tervehdyttäminen edellyttää laaja-alaisia toimia muovijätteen vähentämisestä merieliöiden suojeluun.”

Uimavesiä koskevat vaatimukset vahvistetaan EU:n uimavesidirektiivissä. Sen säännösten täytäntöönpano on parantanut huomattavasti uimavesien laatua Euroopassa viimeisten 40 vuoden aikana. Direktiivin nojalla käyttöön otettu tehokas seuranta ja hallinta yhdessä yhdyskuntajätevesien käsittelyyn tehtyjen investointien kanssa ovat vähentäneet merkittävästi käsittelemättömän tai osittain käsitellyn yhdyskunta- ja teollisuusjätteen päätymistä veteen. Direktiivin säännösten mukaan paikallisviranomaisten on otettava näytteitä virallisesti nimettyjen uimarantojen vedestä koko uintikauden ajan. Näytteissä analysoidaan kahta bakteerityyppiä, jotka paljastavat jäteveden tai karjan aiheuttaman saastumisen.

 

Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

ES.1  Proportion of bathing water sites

Muut keskeiset havainnot

  • Vähintään 95 % uimarannoista katsottiin vedenlaadultaan erinomaisiksi seuraavissa neljässä maassa: Kypros (99,1 % kaikista rannoista), Malta (98,9 % kaikista rannoista), Itävalta (97,3 % kaikista rannoista) ja Kreikka (97 % kaikista rannoista).
  • Uimaveden laatu oli vuonna 2018 vähintään riittävä kaikilla arvioiduilla uimarannoilla Kyproksella, Kreikassa, Latviassa, Luxemburgissa, Maltalla, Romaniassa ja Sloveniassa.
  • Eniten uimarantoja, joiden vedenlaatu katsottiin huonoksi, oli Italiassa (89 uimarantaa eli 1,6 %), Ranskassa (54 uimarantaa eli 1,6 %) ja Espanjassa (50 uimarantaa eli 2,2 %). Huonolaatuisten uimavesien määrä väheni Ranskassa vuoteen 2017 verrattuna (80 vuonna 2017 ja 54 vuonna 2018). Sen sijaan niiden määrä kasvoi Italiassa (79 vuonna 2017 ja 89 vuonna 2018) ja Espanjassa (38 vuonna 2017 ja 50 vuonna 2018).

 

Tausta

Ulosteperäinen veden saastuminen vaarantaa edelleen ihmisten terveyden etenkin uimarannoilla. Pilaantuneissa vesissä uivat voivat sairastua. Suurimmat epäpuhtauksien lähteet ovat maatiloilta ja maatalousmailta valuvat jäte- ja hulevedet. Tällainen pilaantuminen lisääntyy rankkasateiden ja tulvien aikana viemärien tulvimisen takia, jolloin pilaantunutta hulevettä valuu jokiin ja meriin.

Kaikki EU-maat sekä Albania ja Sveitsi seuraavat uimavesiensä laatua EU:n uimavesidirektiivin mukaisesti. Laadun arvioinnissa tarkastellaan kahden mikrobiologisen muuttujan eli suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin arvoja. Ulostebakteerien määrästä riippuen uimaveden laaduksi katsotaan joko ”erinomainen”, ”hyvä”, ”riittävä” tai ”huono”. Jos uimaveden laatu luokitellaan huonoksi, EU-maiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin: niiden on esim. kiellettävä uiminen tai suositeltava uimisen välttämistä, tiedotettava asiasta yleisölle ja ryhdyttävä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Lisätietoja

Maaraportit
Interaktiivinen kartta uimarantojen laadusta
Bathing water quality

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: bathing water quality
tallenna toimenpiteet