naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Več kot 85 % evropskih kopalnih voda ocenjenih kot odličnih glede kakovosti vode

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 06.06.2019 Zadnja sprememba 10.12.2019
4 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Najnovejše letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih voda kaže, da je malo več kot 85 % lani pregledanih evropskih kopališč dosegalo najstrožje standarde Evropske unije glede čistosti vode. To pomeni, da je bila kakovost vode ocenjena kot odlična, kar je najvišja ocena. Danes objavljeni rezultati so dober pokazatelj, kje se bodo letošnje poletje najverjetneje nahajala kopališča z najkakovostnejšimi kopalnimi vodami.

Naše poročilo potrjuje, da so se prizadevanja držav članic v zadnjih 40 letih, predvsem pri čiščenju odpadnih voda, izplačala. Danes se večina Evropejcev lahko kopa na kopališčih z odlično kakovostjo kopalnih voda. Vendar pa je to le eno od številnih področij, ki segajo od boja proti onesnaževanju s plastiko do zaščite morskih organizmov, na katerih moramo še delati, da bi dosegli bolj zdrava morja, jezera in reke.

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx

Kot kaže letošnje poročilo Evropske komisije in Evropske agencije za okolje (EEA), je velika večina, kar 95,4 % od 21 831 kopališč, pregledanih v 28 državah članicah EU, izpolnjevala minimalne zahteve glede kakovosti, kakor jih določajo pravila EU. Poleg tega je bilo v poročilo vključenih tudi 300 kopališč v Albaniji in Švici.

Delež kopališč, ki izpolnjujejo najstrožje standarde kakovosti (za oceno „odlično“), se je nekoliko povečal, in sicer s 85 % v letu 2017 na 85,1 % v lanskem letu. Delež tistih, ki izpolnjujejo minimalno kakovost („zadostno“), pa se je v primerjavi z letom 2017 s 96 % znižal na 95,4 % v letu 2018. To manjše znižanje je predvsem posledica odprtja novih kopališč, za katera podatki štirih kopalnih sezon, potrebni za razvrstitev v skladu z direktivo, še niso na voljo. Leta 2018 je bila kakovost vode ocenjena kot „slaba“ na 301 kopališču ali 1,3 % vseh kopališč v EU, Albaniji in Švici. To je nekoliko manj kot leta 2017, ko je ta delež znašal 1,4 %.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je povedal:„Kot je pokazal včerajšnji svetovni dan okolja, se soočamo s številnimi izzivi. Vendar je dobro, da praznujemo tudi „zelene“ zgodbe o uspehu Evropske unije. Kakovost evropskih kopalnih voda je ena od takih zgodb, ki je vsakomur blizu. Z dobrim testiranjem, poročanjem, spremljanjem in izmenjavo strokovnega znanja bomo še naprej izboljševali kakovost naših najljubših kopališč. Naš novi pregled izvajanja okoljske politike bo državam članicam pomagal, da se druga od druge učijo, kako najbolje doseči in obdržati odlične standarde, ki smo jih dosegli v mojem mandatu. Evropski agenciji za okolje sem čestital za njeno pomoč pri izboljšanju standardov ter redno in zanesljivo zagotavljanje teh informacij. Ta zanesljivost omogoča jasne odločitve, kjer koli letos poleti skočite v vodo.“

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx je dodal:„Naše poročilo potrjuje, da so se prizadevanja držav članic v zadnjih 40 letih, predvsem pri čiščenju odpadnih voda, izplačala. Danes se večina Evropejcev lahko kopa na kopališčih z odlično kakovostjo kopalnih voda. Vendar pa je to le eno od številnih področij, ki segajo od boja proti onesnaževanju s plastiko do zaščite morskih organizmov, na katerih moramo še delati, da bi dosegli bolj zdrava morja, jezera in reke.“

Zahteve za kopalne vode so določene v direktivi EU o kopalnih vodah. Izvajanje pravil iz direktive je prispevalo k občutnemu izboljšanju kakovosti evropskih kopalnih voda v zadnjih 40 letih. Z učinkovitim spremljanjem in upravljanjem, uvedenim v skladu z direktivo, skupaj z naložbami v čiščenje komunalne odpadne vode, se je občutno zmanjšal delež neobdelanih ali delno obdelanih komunalnih in industrijskih odpadkov, ki končajo v vodi. Lokalne oblasti v skladu s predpisi zbirajo vzorce vode na uradno določenih kopališčih v času celotne plavalne sezone. Vzorci so analizirani za dve vrsti bakterij, ki kažeta na onesnaženost iz odplak ali živinoreje.

 

Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

ES.1  Proportion of bathing water sites

Druge ključne ugotovitve

  •  V naslednjih štirih državah je imelo odlično kakovost vode najmanj 95 % kopalnih voda: na Cipru (99,1 % vseh kopališč), Malti (98,9 % vseh kopališč), v Avstriji (97,3 % vseh kopališč) in Grčiji (97 % vseh kopališč).
  • Vsa v poročilo vključena kopališča na Cipru, v Grčiji, Latviji, Luksemburgu, na Malti, v Romuniji in Sloveniji so v letu 2018 imela vsaj zadostno kakovost vode.
  • Tri države z največjim deležem kopališč s slabo kakovostjo vode so: Italija (89 kopališč ali 1,6 %), Francija (54 kopališč ali 1,6 %) in Španija (50 kopališč ali 2,2 %). V primerjavi z letom 2017 se je število kopališč s slabo kakovostjo vode v Franciji zmanjšalo (z 80 leta 2017 na 54 leta 2018), medtem ko se je povečalo v Italiji (z 79 na 89) in Španiji (z 38 na 50).

 

Ozadje

Onesnaženje vode s fekalnimi bakterijami še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi, zlasti če je prisotno na kopališčih. Plavanje ob onesnaženih plažah ali v onesnaženih jezerih lahko povzroči bolezni. Glavna vira onesnaženja sta kanalizacija in voda, ki odteka s kmetij in kmetijskih površin. Takšno onesnaženje se poveča v času močnih nalivov in poplav, in sicer zaradi preplavljanja kanalizacije in onesnaženih drenažnih voda, ki odtekajo v reke in morja.

Vse države članice EU ter Albanija in Švica spremljajo svoja kopališča v skladu z določbami direktive EU o kopalnih vodah. Pri oceni kakovosti kopalnih voda v skladu z direktivo o kopalnih vodah se uporabljajo vrednosti dveh mikrobioloških parametrov: intestinalni enterokoki in bakterijaEscherichia coli. Kakovost kopalnih voda je ocenjena kot „odlična“, „dobra“, „ zadostna“ ali „slaba“, odvisno od ravni zaznanih fekalnih bakterij. Če so kopalne vode razvrščene kot „slabe“, bi morale države članice sprejeti ukrepe, kot so prepoved ali odsvetovanje kopanja, zagotavljanje informacij javnosti ter ustrezne popravne ukrepe.

 

Več informacij

Poročila o državah
Interaktivni zemljevid stanja na posameznih kopališčih
Direktiva o kopalnih vodah

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: bathing water quality
Akcije dokumenta