volgende
vorige
items

Nieuws

Zwemwater in meer dan 85 % van Europese badzones van uitstekende kwaliteit

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 06-06-2019 Laatst gewijzigd 10-12-2019
4 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Ruim 85 % van de afgelopen jaar gecontroleerde badzones in Europa was van het hoogste "uitstekende" kwaliteitsniveau en voldeed aan de strengste kwaliteitsnormen voor schoon water van de Europese Unie, zo blijkt uit het recentste jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het Europese zwemwater. De vandaag gepubliceerde resultaten geven een goede indicatie van waar deze zomer de beste zwemwaterkwaliteit te vinden is.

Ons verslag bevestigt dat de inspanningen van de lidstaten van de afgelopen 40 jaar, vooral op het gebied van afvalwaterzuivering, hun vruchten hebben afgeworpen. Tegenwoordig hebben de meeste Europeanen toegang tot uitstekend zwemwater. Dit is echter slechts een van de vele punten waar de komende tijd aan gewerkt moet worden — net als aan de aanpak van plasticvervuiling en de bescherming van het mariene leven — als we willen komen tot gezondere zeeën, meren en rivieren.

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA

De overgrote meerderheid — maar liefst 95,4 % — van de in totaal 21 831 gecontroleerde badzones in de 28 EU-lidstaten voldeed aan de minimumkwaliteitseisen van de EU-regelgeving, zo blijkt uit het verslag voor dit jaar van het Europees Milieuagentschap (EMA) en de Europese Commissie. In het verslag zijn ook 300 badzones in Albanië en Zwitserland opgenomen die eveneens warden gecontroleerd.

Het percentage zones dat aan de hoogste "uitstekende" kwaliteitsnormen voldoet is licht gestegen van 85,0 % in 2017 naar 85,1 % vorig jaar. Het aantal daarvan dat aan de minimumnormen van "aanvaardbare" kwaliteit voldoet, is tussen 2017 en 2018 gedaald van 96 % naar 95,4 %. Deze lichte daling is grotendeels te herleiden tot de openstelling van nieuwe badzones, waarvan de benodigde gegevens over vier badseizoenen — overeenkomstig de richtlijn nodig om de kwaliteitsbeoordeling te kunnen uitvoeren — nog niet beschikbaar zijn. In 2018 werd de waterkwaliteit van 301 badzones in de EU, Albanië en Zwitserland als "slecht" beoordeeld.Dat is 1,3 % van alle badzones en een lichte daling ten opzichte van de 1,4 % van 2017.

Karmenu Vella, Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij zei in dit kader: "Zoals gisteren op de Wereldmilieudag al naar voren kwam, staat Europa voor vele uitdagingen.Tegelijkertijd is het goed de groene successen van de Europese Unie te vieren. De kwaliteit van de Europese badzones is een van die successen en iets wat mensen in hun dagelijkse leven raakt. Door middel van gedegen tests, verslaglegging, controle en uitwisseling van kennis kunnen we de kwaliteit van onze favoriete zwembestemmingen steeds verder blijven verbeteren. Dankzij de nieuwe evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid kunnen de lidstaten van elkaar leren hoe zij aan de uitstekende normen die we in de loop van mijn mandaat hebben bereikt, kunnen voldoen en blijven vasthouden. Het EMA heeft de normen helpen verbeteren. Ik feliciteer het agentschap daarvoor alsook voor het op regelmatige en betrouwbare wijze beschikbaar maken van die informatie. Die betrouwbaarheid stelt ons in staat goed te kiezen waar we deze zomer een duik in het water wagen."

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EMA zei:"Ons verslag bevestigt dat de inspanningen van de lidstaten van de afgelopen 40 jaar, vooral op het gebied van afvalwaterzuivering, hun vruchten hebben afgeworpen. Tegenwoordig hebben de meeste Europeanen toegang tot uitstekend zwemwater. Dit is echter slechts een van de vele punten waar de komende tijd aan gewerkt moet worden — net als aan de aanpak van plasticvervuiling en de bescherming van het mariene leven — als we willen komen tot gezondere zeeën, meren en rivieren."

De kwaliteitseisen voor zwemwater zijn vastgelegd in de zwemwaterrichtlijn van de EU. Mede door de toepassing van de bijbehorende voorschriften is de kwaliteit van het zwemwater in Europa de afgelopen 40 jaar aanzienlijk verbeterd. Doeltreffend toezicht en beheer in het kader van de richtlijn hebben er samen met investeringen in de behandeling van stedelijk afvalwater toe geleid dat aanzienlijk minder onbehandeld of gedeeltelijk gezuiverd stedelijk en industrieel afvalwater in het zwemwater terechtkomt. In lijn met de voorschriften nemen de lokale overheden gedurende het hele zwemseizoen monsters van het water in de officiële badzones. Die monsters worden vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van twee typen bacteriën die wijzen op vervuiling afkomstig van de riolering of van vee.

 

Andere belangrijke bevindingen

  • In vier landen werd het zwemwater in 95 % of meer van de badzones beoordeeld als uitstekend: Cyprus (99,1 % van de badzones), Malta (98,9 % van de badzones), Oostenrijk (97,3 % van de badzones) en Griekenland (97 % van de badzones).
  • Alle gecontroleerde badzones in Cyprus, Griekenland, Letland, Luxemburg, Malta, Roemenië en Slovenië werden in 2018 ten minste als "aanvaardbaar" aangemerkt.
  • De drie landen met het hoogste aantal badzones met een slechte waterkwaliteit waren Italië (89 badzones of 1,6 %), Frankrijk (54 badzones of 1,6 %) en Spanje (50 badzones of 2,2 %). In vergelijking met 2017 is in Frankrijk het aantal badzones met een slechte waterkwaliteit gedaald (van 80 in 2017 naar 54 in 2018). In Italië en Spanje is het aantal badzones met een slechte waterkwaliteit gestegen (respectievelijk van 79 naar 89 en van 38 naar 50).

 

Achtergrond

De verontreiniging van water door fecale bacteriën blijft een risico voor de menselijke gezondheid, vooral als die bacteriën in badzones worden aangetroffen. Van zwemmen in vervuild water, in zee of andere wateren, kunnen mensen ziek worden. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn rioolwater en water dat van boerderijen en landbouwgrond wordt afgevoerd. Dergelijke vervuiling neemt toe bij hevige regenval en overstromingen, omdat rioleringen het vervuilde afvalwater dan niet meer aankunnen, waardoor het in rivieren en zeeën terechtkomt.

Alle EU-lidstaten plus Albanië en Zwitserland houden toezicht op hun badzones overeenkomstig de bepalingen van de zwemwaterrichtlijn van de EU. Bij de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit krachtens de zwemwaterrichtlijn wordt gebruik gemaakt van de waarden van twee microbiologische parameters: intestinale enterokokken en Escherichia coli. Afhankelijk van de hoeveelheid fecale bacteriën die wordt ontdekt, wordt de kwaliteit van het zwemwater als "uitstekend", "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" aangemerkt. Wanneer water als "slecht" is aangemerkt, moeten de lidstaten maatregelen nemen, zoals het baden verbieden of afraden, het publiek informeren en passende corrigerende maatregelen nemen.

Meer informatie

Verslagen per land
Interactieve kaart met de resultaten voor alle badzones
Zwemwaterkwaliteit

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: bathing water quality
Documentacties