Hav och kuster miljö - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicerad 2013-09-05
Förstöring av havens och kusternas ekosystem har iakttagits i Svarta havet, Medelhavet, Östersjön och Nordostatlanten samt i Arktis. Denna trend orsakas av fiske, jordbruk, industrins kemikalieanvändning, turismens utveckling, sjöfart, energiutvinning och annan verksamhet till havs. De förväntade klimatförändringarna kommer sannolikt att öka påverkan från dessa verksamheter i alla hav och i Arktis.

Temporal coverage

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100