następne
poprzednie
pozycje

Wybrzeża i morza - wiadomość 1

Zmień język:
SOER 2010 Message (Deprecated) Opublikowane 2013-09-05
Degradację ekosystemów morskich i przybrzeżnych obserwuje się w Morzu Czarnym, Śródziemnym, Bałtyckim, w morzach północno-wschodniej części Atlantyku, a także w Arktyce. Tendencja ta jest efektem działań w zakresie rybołówstwa i rolnictwa, stosowania chemikaliów w przemyśle, rozwoju turystyki, żeglugi, eksploatacji zasobów energetycznych oraz innych rodzajów działalności prowadzonej na morzu. Prognozowane zmiany klimatu mogą zwiększyć wpływ tych działań we wszystkich morzach oraz w Arktyce.