næste
forrige
emner

Kyster og farvande - besked 1

Skift sprog
SOER 2010 Message (Deprecated) Udgivet 05/09 2013
Forringelser af marine økosystemer og kystøkosystemer ses i Sortehavet, Middelhavet, Østersøen og det nordøstlige Atlanterhav samt i Arktis. Denne tendens skyldes fiskeri, landbrug, industriel anvendelse af kemikalier, turisme, skibsfart, energiudnyttelse og andre maritime aktiviteter. De forudsete klimaændringer vil formentlig øge virkningerne af disse aktiviteter i alle have og i Arktis.