järgmine
eelmine
punktid

Rannikualad ja mered - teade 1

Muutke keelt
SOER 2010 Message (Deprecated) Avaldatud 2013-09-05
Mere- ja rannikuökosüsteemide kahjustusi on leitud Mustas meres, Vahemeres ja Läänemeres, Kirde-Atlandi meredes ja Arktikas. Selle tendentsi on põhjustanud kalandus, põllumajandus, tööstuse kemikaalikasutus, turismirajatised, laevandus, energiatootmine ja muud merega seotud tegevused. Prognoositud kliimamuutus suurendab tõenäoliselt nende tegevuste mõju kõikides meredes ja Arktikas.

Permalinks

Temporal coverage