nästa
föregående
poster

Hav och kuster miljö - viktigt budskap 1

Ändra språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publicerad 2013-09-05
Förstöring av havens och kusternas ekosystem har iakttagits i Svarta havet, Medelhavet, Östersjön och Nordostatlanten samt i Arktis. Denna trend orsakas av fiske, jordbruk, industrins kemikalieanvändning, turismens utveckling, sjöfart, energiutvinning och annan verksamhet till havs. De förväntade klimatförändringarna kommer sannolikt att öka påverkan från dessa verksamheter i alla hav och i Arktis.