volgende
vorige
items

Kusten en zeeën - bericht 1

Taal wijzigen:
SOER 2010 Message (Deprecated) Gepubliceerd 05-09-2013
In de Zwarte Zee, de Middellandse Zee, de Oostzee, het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en het noordpoolgebied is sprake van aantasting van ecosystemen in zee- en kustgebieden. Deze tendens wordt veroorzaakt door de visserij, de landbouw, het industriële gebruik van chemicaliën, de toename van het toerisme, de scheepvaart, energiewinning en andere maritieme activiteiten. De verwachte klimaatverandering zal het effect van deze activiteiten in alle zeeën en in het noordpoolgebied waarschijnlijk versterken.