следващ
предишен
елементи

Брегове и морета - посланиe 1

Смяна на език
SOER 2010 Message (Deprecated) Публикуван 05-09-2013
Упадък на морските и крайбрежните екосистеми се наблюдава в Черно, Средиземно и Балтийско море, Североизточните части на Атлантическия океан и в Северния ледовит океан. Този процес се дължи на въздействието на риболова, земеделието, употребата на химикали в промишлеността, развитието на туризма, корабоплаването, експлоатацията на енергоизточници и други дейности, свързани с морето. Прогнозираните изменения на климата вероятно ще усилят въздействието на тези дейности във всички морета и в Северния ледовит океан.
Действия към документ