ďalej
späť
body

O SPRÁVE SOER 2010

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 11. 05. 2020
V správe SOER 2010 (Životné prostredie Európy – stav a perspektíva) sa uvádza súbor hodnotení súčasného stavu životného prostredia v Európe, jeho pravdepodobný stav v budúcnosti, čo sa robí a čo by sa malo urobiť na jeho zlepšenie, ako by mohol globálny vývoj ovplyvniť budúce trendy … a ešte viac.

Čo je správa SOER 2010?

Správa Životné prostredie Európy – stav a perspektíva v roku 2010 (SOER 2010) je zameraná v prvom rade na tvorcov politík, v Európe a za jej hranicami, ktorí sa zaoberajú vytváraním rámcov a realizáciou politík, ktoré by mohli prispieť k environmentálnym zlepšeniam v Európe. Informácie obsiahnuté v správe tiež pomáhajú občanom Európy lepšie porozumieť životnému prostrediu Európy, starať sa o neho a zlepšiť jeho stav.

Správa SOER 2010 zastrešuje štyri hlavné hodnotenia:

  1. súbor 13 celoeurópskych tematických hodnotení hlavných environmentálnych tém;
  2. hodnotenie globálnych megatrendov ovplyvňujúcich životné prostredie v Európe;
  3. súbor 38 hodnotení životného prostredia v jednotlivých európskych krajinách;
  4. zhrnutie integrované hodnotenie založené na uvedených hodnoteniach a ďalších aktivitách agentúry EEA.

 

Obrázok 1: Štruktúra správy SOER 2010

Obrázok 1: Štruktúra správy SOER 2010

 

Všetky výsledky správy SOER 2010 sa nachádzajú na webovej stránke SOER 2010: www.eea.europa.eu/soer. Na webovej stránke sa uvádzajú aj kľúčové fakty a odkazy, zhrnutia pre laikov, audiovizuálne materiály, ako aj informácie pre médiá a informácie o národných prezentáciách a podujatiach.

 

Permalinks

Akcie dokumentu