naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Odlična kakovost vode na večini evropskih kopališč

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 23.05.2014 Zadnja sprememba 03.06.2016
Voda na evropskih plažah, v rekah in jezerih je bila v letu 2013 na splošno visoke kakovosti, pri čemer več kot 95 % teh kopališč izpolnjuje minimalne zahteve. Iz podatkov je razvidno, da je bila kakovost obalnih kopalnih voda nekoliko boljša od celinskih.

Danes pomenijo izziv kratkotrajne obremenitve zaradi onesnaževanja med močnim deževjem in poplavami, ko lahko poplavijo kanalizacijski sistemi in se fekalne bakterije s kmetijskih zemljišč sperejo v reke in morja.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor Evropske agencije za okolje

Vsa kopališča na Cipru in v Luksemburgu so bila ocenjena kot odlična, sledile so jima Malta (99 % odličnih ocen), Hrvaška (95 %) in Grčija (93 %). Na drugi strani lestvice so imele Estonija (6 %), Nizozemska (5 %), Belgija (4 %), Francija (3 %), Španija (3 %) in Irska (3 %) najvišji delež kopalnih voda slabe kakovosti v Evropski uniji.

Letno poročilo o kakovosti kopalnih voda Evropske agencije za okolje (EEA) zajema rezultate spremljanja kakovosti vode na 22 000 kopališčih po vsej EU, v Švici in letos prvič tudi v Albaniji. Poleg poročila je EEA objavila interaktivni zemljevid, ki prikazuje kakovost posameznih kopalnih voda v letu 2013.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: "Dobro je, da je kakovost kopalnih voda v Evropi še vedno visoka. Vendar glede na dragocenost vira, kakršen je voda, ne moremo ostati križem rok. Še naprej moramo skrbeti za to, da bodo naše kopalne vode, pitna voda in vodni ekosistemi v celoti zaščiteni."

Hans Bruyninckx, izvršni direktor Evropske agencije za okolje, je povedal: "Kakovost evropskih kopalnih voda se je v zadnjih dveh desetletjih izboljšala, saj se je količina odplak, ki se odvajajo neposredno v vode, nekoliko zmanjšala. Danes pomenijo izziv kratkotrajne obremenitve zaradi onesnaževanja med močnim deževjem in poplavami, ko lahko poplavijo kanalizacijski sistemi in se fekalne bakterije s kmetijskih zemljišč sperejo v reke in morja."

Lokalni organi spremljajo kakovost na lokalnih plažah, in sicer zbirajo vzorce spomladi in v času kopalne sezone. Ocena kopalnih voda je lahko "odlična", "dobra", "zadostna" ali "slaba". Te ocene temeljijo na ravneh dveh vrst bakterij, ki kažeta na onesnaževanje zaradi odplak ali živinoreje. Ti bakteriji lahko pri zaužitju povzročita bolezen (bruhanje in drisko).

Pri ocenah kopalnih voda se ne upoštevajo odpadki, onesnaževanje in drugi vidiki, ki škodujejo naravnemu okolju. Večina kopalnih območij je dovolj čista za varovanje zdravja ljudi, vendar pa so mnogi ekosistemi v evropskih vodnih telesih v zaskrbljujočem stanju. To je očitno v evropskih morjih – nedavna ocena je pokazala, da so evropski morski ekosistemi ogroženi zaradi podnebnih sprememb, onesnaženja, čezmernega ribolova in zakisljevanja. Številni tovrstni pritiski naj bi se še okrepili.

Kopalne vode: ključne ugotovitve

  • Medtem ko je več kot 95 % kopališč izpolnilo minimalne zahteve, jih je 83 % doseglo strožje zahteve na ravni "odlično".  Oceno "slabo" jih je prejelo le 2 %.
  • Delež območij, ki so leta 2013 izpolnila minimalne zahteve, je bil približno enak kot leta 2012. Vendar je delež "odličnih" kopališč z 79 % v letu 2012 narasel na 83 % v letu 2013.
  • Na obalnih plažah je bila kakovost vode nekoliko boljša – kar 85 % območij je bilo razvrščenih kot odlična. Vse obalne plaže v Sloveniji in na Cipru so bile razvrščene kot odlične.
  • Kakovost celinskih kopalnih voda pa je bila ocenjena kot nekoliko nižja od povprečja. Edina država, ki je prejela oceno "odlično" za vsa celinska kopališča, je bil Luksemburg, s 94 % odličnih ocen mu je tesno sledila Danska. Nemčija je dosegla odlično kakovost na 92 % od skoraj 2 000 celinskih kopališč.

Za več informacij glej:

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics