næste
forrige
emner

Press Release

Fremragende vandkvalitet ved de fleste af Europas badesteder

Skift sprog
Press Release Udgivet 23/05 2014 Sidst ændret 03/06 2016
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
Vandet ved Europas strande, floder og søer var generelt af høj kvalitet i 2013, og 95 % af badestederne opfyldte minimumskravene. Tallene viser, at kystområderne klarede sig lidt bedre end ferskvandsområderne.

Vi udleder ikke længere så store mængder spildevand direkte i vandområder. Udfordringen i dag stammer fra kortvarig forurening ved kraftig nedbør og oversvømmelse. 

Hans Bruyninckx, administrerende direktør for Miljøagenturet

Alle badeområder på Cypern og i Luxembourg blev vurderet til "udmærket". De blev efterfulgt af Malta (99 % udmærket), Kroatien (95 %) og Grækenland (93 %). I den anden ende af skalaen finder vi EU-medlemsstaterne med den højeste andel af badesteder med en "ringe" vandkvalitet, nemlig Estland (6 %), Nederlandene (5 %), Belgien (4 %), Frankrig (3 %), Spanien (3 %) og Irland (3 %).

I den årlige rapport om badevandskvalitet fra Det Europæiske Miljøagentur undersøges vandkvaliteten ved 22 000 badesteder i hele EU, i Schweiz og for første gang i Albanien.  Miljøagenturet har offentliggjort et interaktivt kort sammen med rapporten, som viser, hvordan hvert af badestederne klarede sig i 2013.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Det er godt, at de europæiske badeområder stadig holder en meget høj standard. Men vi kan ikke tillade os at slække på kravene til en så værdifuld ressource som vand. Vi må fortsætte med at sikre os, at vores bade og drikkevand samt vores vandøkosystemer er fuldt beskyttede." 

Hans Bruyninckx, administrerende direktør for Miljøagenturet, udtaler: "Det europæiske badevand er blevet bedre i løbet af de seneste to årtier: Vi udleder ikke længere så store mængder spildevand direkte i vandområder. Udfordringen i dag stammer fra kortvarig forurening ved kraftig nedbør og oversvømmelse. Det kan få kloaksystemer til at løbe over og vaske fækale bakterier fra landbrugsjord ud i floder og have."

Lokale myndigheder indsamler og undersøger prøver ved lokale strande i løbet af foråret og i hele badesæsonen. Badevand vurderes som "udmærket", "godt", "tilfredsstillende" eller "ringe". Vurderingerne er baseret på forekomsten af to typer bakterier, som indikerer forurening fra spildevand eller husdyr. Bakterierne kan fremkalde sygdom (opkastning og diarré) ved indtagelse.

Badevandsvurderinger tager ikke højde for affald, forurening og andet som skader det naturlige miljø. Selvom de fleste badesteder er rene nok til ikke at udgøre en sundhedsrisiko for mennesker, er mange af økosystemerne i Europas vandområder i en bekymrende tilstand. Det fremgår tydeligt af "Europe's seas", en ny vurdering, hvor man nåede frem til, at de marine økosystemer i Europa er truet af klimaforandringer, forurening, overfiskning og forsuring. Mange af disse trusler vil med tiden blot forstærkes.

Badevand: Hovedkonklusioner

  • 95 % af badeområderne opfyldte minimumskravene, 83 % opfyldte det strengere krav "udmærket". Kun 2 % var for ringe.
  • Andelen af områder, der levede op til mindstekravene i 2013, var stort set den samme som i 2012. Andelen af "udmærkede" badesteder steg fra 79 % i 2012 til 83 % i 2013.
  • Ved strandene var vandkvaliteten en smule bedre, idet 85 % af badestederne her blev klassificeret som udmærket. Samtlige strande i Slovenien og Cypern blev klassificeret som udmærket.
  • Inde i landet synes badevandskvaliteten at have været en smule lavere end gennemsnittet. Luxembourg var det eneste land, der modtog vurderingen "udmærket" for alle sine ferskvandsbadeområder, tæt fulgt af Danmark med 94 % udmærket. 92 % af næsten 2 000 ferskvandsbadeområder i Tyskland opnåede vurderingen udmærket kvalitet.

Yderligere oplysninger            

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics