další
předchozí
položky

Press Release

Kvalita vod ke koupání je ve většině evropských zemí výborná

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 23.05.2014 Poslední změna 03.06.2016
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
V roce 2013 byla kvalita vody v řekách, jezerech i na plážích v Evropě vysoká a 95 % těchto lokalit splňovalo minimální požadavky. Z údajů vyplývá, že vody při pobřeží si vedly o něco lépe než vody vnitrozemské.

Nevypouštíme do nich tolik odpadních vod jako dříve. Naším dnešním úkolem je zaměřit se na krátkodobé znečišťování způsobené silnými dešti a záplavami.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí

Jako „výborný“ byl posouzen stav všech lokalit ke koupání na Kypru a v Lucembursku. Po těchto zemích následovala Malta (výborný 99 %), Chorvatsko (95 %) a Řecko (93 %). Na opačném konci žebříčku, tj. mezi členskými státy EU s nejvyšším podílem lokalit hodnocených jako „nevyhovující“, se ocitly Estonsko (6 %), Nizozemsko (5 %), Belgie (4 %), Francie (3 %), Španělsko (3 %) a Irsko (3 %).

Výroční zpráva o kvalitě vody ke koupání vypracovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí sleduje kvalitu vody na 22 tisících koupališť v celé EU, ve Švýcarsku a poprvé i v Albánii. Společně se zprávou zveřejnila agentura i interaktivní mapu zobrazující stav jednotlivých lokalit v roce 2013.

„Dobrá zpráva je, že kvalita evropských vod ke koupání si nadále udržuje vysoký standard,“ uvedl komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „U tak cenného zdroje, jakým voda je, si však nesmíme dovolit podlehnout pocitu uspokojení. I nadále se musíme starat o to, aby naše pitná voda i voda ke koupání, stejně jako naše vodní ekosystémy byly plně chráněny.“

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí, k tomu dodal: „Stav vod ke koupání v Evropě se za poslední dvě desetiletí zlepšil – nevypouštíme do nich tolik odpadních vod jako dříve. Naším dnešním úkolem je zaměřit se na krátkodobé znečišťování způsobené silnými dešti a záplavami. Může tak docházet k přeplňování čistíren odpadních vod a k vyplavování fekálních bakterií ze zemědělské půdy do řek a moří.“

Místní orgány kontrolují vzorky z místních pláží, které odebírají na jaře i během celé koupací sezóny. Vody ke koupání mohou být hodnoceny jako „výborné“, „dobré“, „přijatelné“ nebo „nevyhovující“. Hodnocení vychází z výskytu dvou typů bakterií, které ukazují na znečištění z odpadních vod nebo živočišné výroby. Tyto bakterie mohou při požití vyvolat zdravotní problémy (zvracení a průjem).

Do hodnocení se nezapočítávají odpadky, znečištění a další aspekty poškozující životní prostředí. Zatímco většina koupališť je z pohledu ochrany zdraví obyvatel čistá dostatečně, stav mnohých ekosystémů v evropských vodách je znepokojující. Tato skutečnost je patrná v evropských mořích. Z jejich nedávného posouzení vyplývá, že evropské mořské ekosystémy jsou ohrožovány změnou klimatu, znečištěním, nadměrným rybolovem a také acidifikací. Tato zátěž se bude pravděpodobně zvyšovat.

Vody ke koupání v číslech

  • Zatímco 95 % koupališť splňuje minimální požadavky, 83 % dosahuje dokonce ještě vyšší „výborné“ úrovně. Pouze 2 % byla hodnocena jako „nevyhovující“.
  • Podíl lokalit splňujících minimální požadavky dosáhl v roce 2013 zhruba stejné úrovně jako v roce 2012. Podíl „výborných“ lokalit se však v roce 2013 zvýšil oproti roku 2012 ze 79 % na 83 %.
  • U pobřežních pláží byla kvalita vody mírně vyšší a 85 % těchto lokalit bylo klasifikováno jako výborné. Toto hodnocení získaly všechny pobřežní pláže ve Slovinsku a na Kypru.
  • Kvalita vnitrozemských vod ke koupání byla nepatrně nižší než průměr. Lucembursko bylo jedinou zemí, která získala hodnocení „výborné“ pro všechny své vnitrozemské vody, a těsně za ním následovalo Dánsko s 94 %.  Německo dosáhlo výborné kvality na 92 % z téměř 2 000 vnitrozemských koupališť.

Podrobnější informace

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů