ďalej
späť
body

Press Release

Výborná kvalita vody na kúpanie vo väčšine európskych miest

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 23. 05. 2014 Posledná zmena 03. 06. 2016
Voda na plážach, v riekach a jazerách Európy mala vo všeobecnosti v roku 2013 vysokú kvalitu, pričom viac ako 95 % týchto lokalít spĺňalo minimálne požiadavky. Ako vyplýva z údajov, pobrežná voda vykazovala o niečo lepšie výsledky ako vnútrozemské vody na kúpanie.

Všetky lokality na kúpanie na Cypre a v Luxembursku sa považovali za "výborné". Za týmito krajinami nasledovala Malta (99 % výborná), Chorvátsko (95 %) a Grécko (93 %). Na opačnom konci stupnice sa nachádzali členské štáty Európskej únie s najvyšším podielom lokalít s označením "nevyhovujúce", a to Estónsko (6 %), Holandsko (5 %), Belgicko (4 %), Francúzsko (3 %), Španielsko (3 %) a Írsko (3 %).

Vo výročnej správe o kvalite vody na kúpanie, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA), sa sleduje kvalita vody v 22 000 lokalitách na kúpanie v EÚ, vo Švajčiarsku a po prvýkrát v Albánsku. Spolu so správou EEA uverejnila interaktívnu mapu, na ktorej sa zobrazujú výsledky každej lokality na kúpanie v roku 2013.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: "Je dobré, že kvalita európskych vôd na kúpanie je naďalej na vysokej úrovni. Ale nemôžeme si dovoliť zaspať na vavrínoch, pokiaľ ide o taký cenný zdroj, ako je voda. Naďalej musíme zabezpečovať, aby naša voda na kúpanie a pitná voda, ako aj naše vodné ekosystémy boli plne chránené."

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA uviedol: "Európske vody na kúpanie sa za posledné dve desaťročia zlepšili – už sa do vodných útvarov nevypúšťajú také veľké množstvá odpadových vôd. Problém v súčasnosti predstavujú krátkodobé znečistenia počas silných zrážok a záplav. Tieto môžu preplniť kanalizačné systémy a vyplaviť fekálne baktérie z poľnohospodárskej pôdy do riek a morí."

Miestne orgány monitorujú vzorky na miestnych plážach, robia odber vzoriek na jar a počas celej kúpacej sezóny. Voda na kúpanie sa môže hodnotiť ako "výborná", "dobrá", "dostatočná" alebo "nevyhovujúca". Hodnotí sa úroveň dvoch typov baktérií, ktoré naznačujú znečistenie z odpadových vôd alebo hospodárskych zvierat. Tieto baktérie môžu spôsobiť ochorenie (vracanie a hnačku), ak sa prehltnú.

Pri hodnotení vôd na kúpanie sa neposudzuje odpad, znečistenie a iné aspekty ohrozujúce prirodzené prostredie. Zatiaľ čo väčšina lokalít na kúpanie je dostatočne čistá na ochranu ľudského zdravia, mnohé ekosystémy európskych vodných útvarov sú v znepokojujúcom stave. Je to badať, pokiaľ ide o európske moria – v nedávnom hodnotení sa zistilo, že európske morské ekosystémy sú ohrozené zmenou klímy, znečistením, nadmerným rybolovom a acidifikáciou. Mnohé tieto tlaky sa budú zvyšovať.

Voda na kúpanie: kľúčové zistenia

  • Zatiaľ čo viac ako 95 % lokalít na kúpanie spĺňalo minimálne požiadavky, 83 % spĺňalo prísnejšie požiadavky na úrovni hodnotenia "výborné". Iba 2 % sú nevyhovujúce.
  • Podiel lokalít spĺňajúcich minimálne požiadavky v roku 2013, bol približne rovnaký ako v roku 2012. Podiel "výborných" lokalít sa však zvýšil zo 79 % v roku 2012 na 83 % v roku 2013.
  • V prípade pobrežných pláží, bola kvalita vody o niečo lepšia, keď bolo 85 % lokalít klasifikovaných ako výborné. Všetky pobrežné pláže v Slovinsku a na Cypre boli klasifikované ako výborné.
  • Vo vnútrozemí bola kvality vody na kúpanie o niečo nižšia ako priemer. Luxembursko bolo jedinou krajinou, ktorá získala hodnotenie "výborné" pre všetky lokality na kúpanie, pričom Dánsko bolo tesne za ním s 94 % lokalít hodnotených ako výborné. Nemecko dosiahlo výbornú kvalitu v 92 % zo svojich takmer 2 000 lokalít na kúpanie.

Ďalšie informácie:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu