ďalej
späť
body

Infographic

Súčasný stav

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-117-sk
Posledná zmena 29. 08. 2023
Krajinná pokrývka Európy bola od roku 2000 pomerne stabilná, pričom približne 25 % zaberala orná pôda a trvalé plodiny, 17 % pasienky a 34 % pokrývali lesy. Zároveň sa rozrastali mestá a betónové infraštruktúry a zmenšila sa celková plocha využívaná na poľnohospodárstvo. Aj keď umelé povrchy pokrývajú menej ako 5 % širšieho územia Európskeho hospodárskeho priestoru, medzi rokmi 2000 a 2018 bola rozsiahla oblasť zastavaná (pokrytá betónom alebo asfaltom). Dobrou správou je, že sa tempo nárastu umelých povrchových plôch v posledných rokoch spomalilo.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu