следващ
предишен
елементи

Infographic

Актуално положение

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-117-bg
Публикуван 24-10-2019 Последна промяна 29-08-2023
Земната покривка в Европа е останала сравнително стабилна от 2000 г., като около 25 % от нея е покрита от обработваема земя и трайни насаждения, 17 % — от пасища и 34 % — от гори. В същото време градовете и бетонните инфраструктури продължават да се разширяват, а общата използвана площ за селско стопанство е намаляла. Въпреки че изкуствено създадената земна повърхност заема по-малко от 5 % от общата територия на ЕАОС, за периода между 2000 и 2018 г., все пак това представлява значителна по площ земя, която е била запечатана (покрита с бетон или асфалт). Добрата новина е, че темпът на нарастване на броя на изкуствените площи се е забавил през последните години.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ