nästa
föregående
poster

Infographic

En lägesrapport

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-117-sv
Publicerad 2019-10-28 Senast ändrad 2023-08-29
Europas marktäcke har förblivit relativt oförändrat sedan år 2000 och består av omkring 25 procent åkermark och fleråriga grödor, 17 procent betesmark och 34 procent skog. Samtidigt fortsätter städerna och betongkonstruktionerna att breda ut sig och den totala yta som används för jordbruk har minskat. Konstgjorda ytor täcker visserligen mindre än 5 procent av ytan i EEA:s medlemsländer, men ett större område hårdgjordes (täcktes av betong eller asfalt) från 2000 till 2018. En god nyhet är att konstgjorda ytorna breder ut sig långsammare under de senaste åren.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Dokumentåtgärder