järgmine
eelmine
punktid

Infographic

Hetkeseis

Muutke keelt
Infographic
Prod-ID: INF-117-et
Avaldatud 2019-10-21 Viimati muudetud 2023-08-29
Alates 2000. aastast on Euroopa maakate püsinud suhteliselt stabiilne: ligikaudu 25% maast katavad põllumaa ja püsikultuurid, 17% karjamaad ja 34% metsad. Samal ajal on linnad ja betoontaristud jätkuvalt laienenud ning põllumajanduses kasutatav kogupindala on vähenenud. Kuigi tehisalad moodustavad alla 5% kogu EEA liikmes- ja koostööriikide territooriumist, kaeti aastatel 2000–2018 läbilaskmatu materjaliga (betooni või asfaldiga) siiski märkimisväärselt suur pindala. Hea uudis on, et tehisalade tekke kiirus on viimastel aastatel vähenenud.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tegevused dokumentidega