επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Τρέχουσα κατάσταση

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-117-el
Δημοσίευση 31/10/2019 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Η κάλυψη γης της Ευρώπης έχει παραμείνει σχετικά σταθερή από το 2000, με το 25 % περίπου αυτής να καλύπτεται από αρόσιμη γη και μόνιμες καλλιέργειες, το 17 % από βοσκοτόπους και το 34 % από δασικές εκτάσεις. Ταυτόχρονα, οι πόλεις και οι υποδομές από σκυρόδεμα εξακολουθούν να επεκτείνονται, ενώ η συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιείται για γεωργικές χρήσεις μειώνεται. Παρότι οι τεχνητές επιφάνειες καλύπτουν λιγότερο από το 5 % του ευρύτερου εδάφους του ΕΟΠ, μια αρκετά μεγάλη έκταση σφραγίστηκε (καλύφθηκε με σκυρόδεμα ή άσφαλτο) μεταξύ του 2000 και του 2018. Τα καλά νέα είναι ότι ο ρυθμός αύξησης του εμβαδού των τεχνητών επιφανειών έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση land cover, urban landtake, soil contamination
Ενέργειες Εγγράφων