næste
forrige
emner

Infographic

Situationsrapport

Skift sprog
Infographic
Prod-ID: INF-117-da
Udgivet 21/10 2019 Sidst ændret 29/08 2023
Europas arealdække har været forholdsvis stabilt siden 2000, idet ca. 25 % er dækket af agerjord og permanente afgrøder, 17 % af græsningsarealer og 34 % af skov. Samtidig fortsætter byerne og betonkonstruktionerne med at vokse, og det samlede areal, der anvendes til landbrug, er faldet. Selvom kunstige arealer dækker mindre end 5 % af EEA's område, blev et større område befæstet (dækket af beton eller asfalt) mellem 2000 og 2018. Den gode nyhed er, at andelen af kunstige arealer er aftaget i de senere år.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Handlinger