următorul
anteriorul
articole

Consumul gospodăriilor

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2021-05-07
This page was archived on 2016-09-01 with reason: No more updates will be done
Înţelegerea tiparelor de consum casnic presupune înţelegerea comportamentului uman. Tiparele de consum în Europa diferă foarte mult de cele de acum 50 de ani. Cei mai importanţi factori care ne determină consumul sunt veniturile crescânde, globalizarea economică, salturile în progresul tehnologic (cum ar fi Internetul şi telefoanele mobile), scăderea numărului de membri ai familiilor, îmbătrânirea populaţiei, precum şi habitatele şi culturile.

Consumul de bunuri şi servicii în statele membre ale SEE reprezintă un factor important al utilizării globale a resurselor – şi prin urmare şi al impactului ambiental rezultant. Datorită comerţului global, consumul european (mai exact, consumul de alimente şi băuturi; utilizarea spaţiilor locative şi a mijloacelor care asigură mobilitatea; precum şi turismul) produc presiuni şi efecte ambientale din ce în ce mai mari la nivel global. Reducerea semnificativă a acestor efecte necesită modificarea tiparelor private şi publice de consum pentru a suplimenta câştigul datorat tehnologiilor şi proceselor de producţie superioare.

Cheltuielile cu consumul au crescut în UE 27 cu 33% între anii 1990 şi 2010. Ţările din vestul Peninsulei Balcanice şi Turcia au prezentat creşteri mai pronunţate în perioada considerată – de 120%, respectiv 63%. Gospodăriile cheltuiesc de două până la şase ori mai mult decât sectorul public. Impactul ambiental negativ al consumului de bunuri din Europa este unul global – extragerea de resurse, producţia, procesarea şi transportul provoacă efecte şi în alte regiuni ale globului.

Obiceiurile noastre de a consuma hrană şi băuturi provoacă presiuni ambientale considerabile pe care le cauzăm în mod direct prin călătoriile făcute la magazine, depozitarea şi pregătirea mâncărurilor şi generarea reziduurilor, dar şi în mod indirect – şi într-o manieră mai importantă – prin producerea, procesarea şi transportarea alimentelor.

Cumpărăm din ce în ce mai multe aparate electrice şi electronice (cum ar fi receptoarele de televiziune, calculatoarele de tip desktop şi laptop, telefoanele mobile şi aparatele de bucătărie), în plus, le schimbăm mai frecvent decât anterior. Consumul casnic de energie electrică creşte. Casele noastre devin mai eficiente din punct de vedere energetic, dar construim locuinţe mai mari pentru mai puţine persoane, iar consumul de energie pentru încălzire scade doar foarte puţin. Cetăţenii europeni au aruncat deşeuri menajere în medie de 445 kg în anul 2008.

Călătoriile făcute cu autoturismele şi cu avionul sporesc ceea ce duce la o creştere drastică a consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Transportul cu autoturisme sporeşte, ceea ce contribuie în mod hotărâtor la poluarea aerului şi creează probleme legate de zgomot în oraşe. Moda prezentă de a locui în zone urbane cu densitate mică a populaţiei conduce la extinderea dezordonată a zonelor urbane – însoţită de consumul sporit de energie şi resurse, precum şi utilizarea mai intensă a mijloacelor de transport şi a terenurilor.

Turismul creşte rapid, iar călătorie la destinaţiile noastre turistice se fac cel mai des cu autoturismul sau cu avionul. La aceste destinaţii turistice, consumul de apă şi energie, utilizarea terenurilor, precum şi generarea de reziduuri/ape reziduale provoacă un impact ambiental semnificativ.

Politici europene

Politicile europene au început să abordeze provocările datorate tiparelor nesustenabile de consum doar recent. Iniţiativele europene, cum ar fi Politica Integrată a Produselor şi Directiva de ecodesign (2009/125/EC) au ca scop reducerea impactului ambiental al produselor, inclusiv consumul lor de energie pe întreaga durată de folosinţă a acestora. În plus, politicile UE stimulează pieţele prietenoase din punctul de vedere al inovaţiilor prin Iniţiativa privind Pieţele Pilot a UE. Planul de Acţiune pentru Consumul şi Producţia Sustenabilă şi pentru o Politică Industrială Sustenabilă adoptat de Comisia Europeană în anul 2008, care va fi revizuit în anul 2012, pune accent pe abordările legate de durata de viaţă a produselor, favorizează achiziţiile publice ecologice şi iniţiază câteva acţiuni orientate pe comportamentul consumatorilor. În pofida acestor fapte, politicile actuale – bazate adesea pe instrumente cu implementare voluntară – nu abordează cauzele latente ale consumului nesustenabil fiind orientate, în schimb, pe reducerea impactului acestuia.

În septembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat Iniţiativa „Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”. Acest document conţine propuneri referitoare la achiziţiile publice ecologice şi abordează problema urmei ecologice a produselor. Are ca scop stabilirea unei metodologii comune pentru evaluarea, simbolizarea şi standardizarea performanţei ecologice a produselor, serviciilor şi firmelor, precum şi asigurarea unei mai bune înţelegeri a comportamentului consumatorilor. Documentul recomandă totodată şi măsuri pentru reducerea impactului ambiental al consumului de alimente şi al utilizării spaţiilor locative şi a mijloacelor care asigură mobilitatea.

Consumul sustenabil este cheia planului de acţiune privitor la dezvoltarea durabilă, intitulat Agenda 21 şi adoptat de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (CNUMD) la Rio de Janeiro în 1992. Scopul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (Rio+20) din 2012 este să se ajungă la un acord cu privire la un cadrul global de programe privind consumul şi producţia sustenabilă. O serie de iniţiative au fost lansate şi la nivel naţional, regional şi local – de exemplu, în cadrul strategiilor de dezvoltare regională durabilă care fac parte din procesele demarate ca parte a planului Agenda 21.

Consumul sustenabil este o provocare colectivă care reclamă ca toţi actorii – incluzând autorităţile publice, firmele şi consumatorii – să-şi asume o parte din responsabilitate.

Activităţile Agenţiei Europene de Mediu (AEM)

Principalele activităţi ale AEM cu privire la consum cuprind următoarele:

 

Activitatea AEM este sprijinită în acest domeniu de Centrul Tematic European pentru Consum şi Producţie Sustenabilă (ETC/SCP).

Perspective

În 2012, AEM va sprijini Comisia Europeană şi Parlamentul European, precum şi statele membre ale SEE şi ţările asociate prin publicarea pe internet a unui set de indicatori destinaţi măsurării progresului spre consumul şi producţia sustenabilă şi a unei versiuni revizuite a evaluării făcute în anul 2010 cu privire la consum şi mediu. În plus, AEM va sprijini întâlnirea globală de nivel înalt Rio+20 privind dezvoltarea durabilă cu diferite activităţi referitoare la modele de viaţă sustenabilă, de afaceri sustenabile etc.

Link-uri utile

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului