następne
poprzednie
pozycje
Press Release Octet Stream Strategie polityczne kierują Unię Europejską na dobrą drogę dla osiągnięcia celów dotyczących klimatu i energii na rok 2020, ale konieczny jest większy wysiłek na 2030 r. — 2014-10-28
Najnowsze analizy opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wskazują, że emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) spadła o prawie 2% w okresie 2012-2013, co zbliża UE do osiągnięcia celu redukcji emisji na 2020 r. UE jest również na dobrej drodze do osiągnięcia dwóch innych celów: zwiększenia udzia łu energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej do 2020 r.
Press Release Gazy cieplarniane w UE w 2011 r.: coraz więcej państw jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów z Kioto, spadek poziomu emisji o 2,5 % — 2012-10-19
Poziom emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) zmniejszył się średnio o 2,5% w latach 2010–2011, choć w odniesieniu do szeregu państw zaobserwowano wzrost emisji. Zgodnie z danymi przedstawionymi w dwóch sprawozdaniach opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), prawie wszystkie kraje europejskie poczyniły postępy w realizacji zobowiązań spoczywających na nich na mocy protokołu z Kioto w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Press Release object code Funkcjonowanie według dotychczasowych zasad nie wchodzi w grę w przypadku systemu energetycznego — 2008-11-20
80% emisji gazów cieplarnianych w Europie nadal pochodzi z sektora energetycznego – ostrzegają autorzy raportu opublikowanego w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska. Przemysł energetyczny wciąż wywiera istotny wpływ na środowisko, pomimo faktu że bardziej efektywna produkcja energii elektrycznej i ciepła z większym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz zastępowaniem węgla i ropy gazem stopniowo przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze w Europie.
Press Release text/x-perl Europejskie polityki sektora energii muszą uwzględniać zagadnienia środowiskowe — 2006-06-27
W myśl opublikowanego w dniu dzisiejszym nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z siedzibą w Kopenhadze, Europa potrzebuje zintegrowanej polityki, w ramach której zostaną zrównoważone cele zabezpieczenia energetycznego oraz konkurencyjności z polityką środowiskową.

Permalinks

Akcje Dokumentu