następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Strategie polityczne kierują Unię Europejską na dobrą drogę dla osiągnięcia celów dotyczących klimatu i energii na rok 2020, ale konieczny jest większy wysiłek na 2030 r.

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2014-10-28 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Photo: © Andreas Klinke Johannsen
Najnowsze analizy opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wskazują, że emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) spadła o prawie 2% w okresie 2012-2013, co zbliża UE do osiągnięcia celu redukcji emisji na 2020 r. UE jest również na dobrej drodze do osiągnięcia dwóch innych celów: zwiększenia udzia łu energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej do 2020 r.

Nasza analiza wskazuje, że Europa jest na dobrej drodze do realizacji celów na 2020 r. Nawet w kontekście recesji gospodarczej ostatnich lat widzimy, że strategie polityczne i związane z nimi środki są skuteczne i odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego wyniku okresoweg.

Według analizy EEA dotyczącej prognoz poszczególnych państw członkowskich, UE może ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do 2020 r. o co najmniej 21% w porównaniu z poziomem z roku 1990, przekraczając tym samym uzgodniony docelowy poziom 20%. W 2012 r. 14% zużytej energii końcowej pochodziło ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu UE szybciej osiąga postępy na planowanej ścieżce realizacji do 2020 r. celu wykorzystywania 20% energii ze źródeł odnawialnych. Zużycie energii w UE spada również szybciej niż byłoby to konieczne dla osiągnięcia celu dotyczącego efektywności energetycznej w 2020 r.

„Nasza analiza wskazuje, że Europa jest na dobrej drodze do realizacji celów na 2020 r.” – mówi Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA. „Nawet w kontekście recesji gospodarczej ostatnich lat widzimy, że strategie polityczne i związane z nimi środki są skuteczne i odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego wyniku okresowego. Ale nie możemy popadać w samozadowolenie. Opublikowane dziś analizy wskazują również kraje i sektory, w których rozwój był wolniejszy niż zakładano”.

Sytuacja na poziomie państw członkowskich jest jednak bardziej zróżnicowana niż na poziomie ogólnounijnym. Dziewięć krajów osiągnęło dobre wyniki na drodze do realizacji trzech celów powiązanych z polityką klimatyczną – redukcji emisji gazów cieplarnianych, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, a żaden kraj nie osiągnął wyników gorszych od spodziewanych we wszystkich trzech dziedzinach. Jednak trzem państwom członkowskim grozi nieosiągnięcie ich indywidualnych celów przyjętych na 2013 r. zgodnie z decyzją dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego, a prognoza emisji gazów cieplarnianych dla sześciu państw członkowskich wskazuje, że nie osiągną one celów na 2020 r. za pomocą przyjętych krajowych strategii politycznych i środków z nimi związanych. Ponadto prognozy uzyskane od państw członkowskich pokazują że nie osiąga się ograniczenia emisji w sektorach transportu i rolnictwa lub zmniejszane są one tylko w niewielkim zakresie.

Po roku 2020

W zeszłym tygodniu europejscy szefowie państw i rządów uzgodnili nowe główne cele na rok 2030, zgodnie z którymi należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % w porównaniu do poziomu z 1990 r., zwiększyć udział energii odnawialnej w zużyciu energii końcowej do 27 % i obniżyć o co najmniej 27% zużycie energii w porównaniu do sytuacji obecnej.

Obecne prognozy na 2030 r. pokazują, że konieczne są dodatkowe wysiłki na poziomie krajowym i unijnym, aby utrzymać UE na drodze do osiągnięcia nowo przyjętych celów na 2030 r., a także by zrealizować długoterminowe ambicje obniżenia emisyjności europejskiego systemu energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o 80–95% do roku 2050.

Uwagi dla wydawców

Opublikowany dziś przez EEA pakiet informacyjny zawiera następujące elementy:

Permalinks

Geographic coverage