další
předchozí
položky

Novinky

Obnovitelné zdroje energie snižují emise skleníkových plynů v EU

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.08.2015 Poslední změna 13.01.2017
Photo: © James Moran
Využívání energie slunce, větru, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů (OZE) v EU vzrůstá. Jedná se o významnou hnací sílu poklesu uhlíkové náročnosti ekonomiky a tím i emisí skleníkových plynů. Rozvoj technologií využívajících OZE může v případě pokračující politické podpory pozitivně ovlivnit výkon ekonomiky a zaměstnanost.

Bez využití OZE by byly emise skleníkových plynů celé EU v roce 2012 o 7 % vyšší, než tomu bylo ve skutečnosti, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Nepříznivý trend však byl zaznamenán v dopravě, kde je využití OZE nedostatečné a navíc v roce 2013 ve zhruba polovině členských zemí a v EU jako celku pokleslo.

Dalším efektem používání OZE je růst energetické bezpečnosti, a to díky poklesu závislosti na fosilních zdrojích, které většina zemí EU dováží. Zpráva EEA uvádí, že bez obnovitelných zdrojů energie by byla spotřeba fosilních paliv v roce 2012 o 7 % vyšší, spotřeba uhlí, jehož spalování způsobuje největší zátěže životního prostředí, by byla vyšší o 13 %. „Úroveň využívání obnovitelných zdrojů je významným úspěchem, který EU v posledních letech zaznamenala", komentuje výsledky zprávy výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx.

Podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU v roce 2013 dosáhl 15 %, cíl 12 % do roku 2015 stanovený evropskou legislativou tak byl s předstihem splněn. Schválené cíle pro roky 2020 jsou 20 % energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, respektive 27 % do roku 2030. Využívání OZE se však značně liší mezi jednotlivými členskými zeměmi. Zatímco ve Švédsku, Litvě, Finsku a Rakousku zaujímá OZE více než třetinu celkové konečné spotřeby energie, v Nizozemsku, Spojeném království a Lucembursku to není ani 5 %.

 

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage