następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Funkcjonowanie według dotychczasowych zasad nie wchodzi w grę w przypadku systemu energetycznego

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2008-11-20 Ostatnio modyfikowane 2016-04-21
Topics:
80% emisji gazów cieplarnianych w Europie nadal pochodzi z sektora energetycznego – ostrzegają autorzy raportu opublikowanego w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska. Przemysł energetyczny wciąż wywiera istotny wpływ na środowisko, pomimo faktu że bardziej efektywna produkcja energii elektrycznej i ciepła z większym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz zastępowaniem węgla i ropy gazem stopniowo przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze w Europie.

Przejście do społeczeństwa niskowęglowego „nie następuje wystarczająco szybko, aby zagwarantować przyszłość naszego środowiska

Prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzająca EEA

80% emisji gazów cieplarnianych w Europie nadal pochodzi z sektora  energetycznego – ostrzegają autorzy raportu opublikowanego w dniu dzisiejszym przez Europejską Agencję Środowiska. Przemysł energetyczny wciąż wywiera istotny wpływ na środowisko, pomimo faktu że bardziej efektywna produkcja energii elektrycznej i ciepła z większym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz zastępowaniem węgla i ropy gazem stopniowo przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze w Europie.

Raport dotyczący energetyki i środowiska 2008 (dostępny na stronie EEA) potwierdza, że jeżeli Europejczycy pozostaną po prostu przy bieżącej polityce i działaniach, zużycie energii będzie nadal rosło, maksymalnie o 26% do 2030 r., a paliwa kopalne pozostaną głównym źródłem energii. „Funkcjonowanie według dotychczasowych zasad nie wchodzi w grę w przypadku sektora energetycznego” – powiedziała dzisiaj prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzająca EEA, podczas prezentacji raportu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Przejście do społeczeństwa niskowęglowego „nie następuje wystarczająco szybko, aby zagwarantować przyszłość naszego środowiska”, dodała.

„Energia z paliw kopalnych jest podstawową przyczyną zmiany klimatu spowodowanej przez człowieka” – poinformowała dzisiaj prof. McGlade na wspólnym posiedzeniu parlamentarnym poświęconym energetyce i zrównoważonemu rozwojowi. „Zobowiązanie się Europy do przejścia do gospodarki „powęglowej” i zrównoważonej energii odnawialnej ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwiązania problemu zmian klimatu” – dodała.

Autorzy raportu dotyczącego energetyki i środowiska 2008 wymienili kilka pozytywnych wniosków w kwestii rozwoju sektora energii odnawialnych, jego możliwości ograniczania emisji oraz poprawy jakości powietrza. Ale w 2005 r. źródła odnawialne stanowiły zaledwie 8,6% całkowitego zużycia energii w Europie – trochę za mało, aby osiągnąć cel unijny w wysokości 20% w 2020 r.

Pozostałe główne wnioski raportu:

  • Europejskie gospodarstwa domowe przez ostatnich 15 lat zwiększyły zużycie prądu o 31%, pomimo średniego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o 17% w porównaniu do połowy lat 90.
  • Ponad 54% energii wykorzystywanej w Europie w 2005 r. było importowane spoza jej granic. Rosja jest największym pojedynczym eksporterem energii do Unii Europejskiej zaspokajającym 18,1% całkowitego zużycia energii pierwotnej w UE-27 w 2005 r.
  • W latach 1990–2005 średni wzrost PKB w UE-27 wynosił 2,1%, a emisje CO2 związane z przemysłem energetycznym ograniczono w sumie o około 3%. W tym samym okresie emisje CO2 zwiększyły się o 20% w Stanach Zjednoczonych, a w Chinach wzrosły dwukrotnie.

Informacje dla redaktorów

Raport dotyczący energetyki i środowiska 2008 (dostępny na stronie EEA) ocenia kluczowe czynniki, presje i oddziaływania na środowisko związane z produkcją i zużyciem energii, z uwzględnieniem głównych celów europejskiej polityki w zakresie energii i środowiska, w tym: bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności, zwiększenia efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnych oraz równowagi ekologicznej. Raport porusza sześć głównych zagadnień związanych z polityką i przedstawia tendencje obecne w Unii Europejskiej w porównaniu z innymi krajami.

Członkowie Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących zbierają się w dniach 20 i 21 listopada w Strasburgu na wspólnym posiedzeniu parlamentarnym poświęconym energetyce i zrównoważonemu rozwojowi.

Kraje należące do EEA: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Odsyłacze

Informacje dla mediów

Òscar Romero Sanchez                   

Rzecznik prasowy             

Tel. +45 3336 7207            

Tel. kom. +45 2368 3671

 

Gülçin Karadeniz                                

Rzecznik prasowy

Tel. +45 3336 7172

Tel. kom. +45 2368 3653

Permalinks

Topics

Topics:
Akcje Dokumentu