Klimaendringene og havet

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-30-no
Publisert 15.10.2015 Sist endret 08.05.2017
Klimaendringene fører til oppvarming av havene, forsuring av havmiljøet og endrede nedbørsmønstre. Denne kombinasjonen av faktorer forverrer ofte konsekvensene av andre menneskelige faktorer som påvirker havene og fører til tap av marint biologisk mangfold.

Temporal coverage

Dokumenter handlinger