следващ
предишен
елементи

Infographic

Изменението на климата и моретата

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-30-bg
Публикуван 15-10-2015 Последна промяна 23-11-2020
Изменението на климата затопля океаните, като предизвиква подкиселяване на морската среда и променя режима на валежите. Това съчетание от фактори често изостря въздействията на други форми на човешкия натиск върху моретата, водейки до загуба на биологично разнообразие в океаните.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ