επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Κλιματική αλλαγή και θάλασσες

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-30-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2020
Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε θέρμανση των ωκεανών, η οποία προκαλλεί την οξίνιση των θαλάσσιων συστημάτων, και σε μεταβολή των μοντέλων βροχοπτώσεων. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων συχνά επιδεινώνειτις επιπτώσεις άλλων ανθρώπινων πιέσεων στις θάλασσες, οδηγώντας σε απώλεια της βιοποικιλότητας των ωκεανούς.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων