Klimato kaita ir jūros

Pakeisti kalbą
Infographic
Prod-ID: INF-30-lt
Paskelbta 2015-10-15 Paskutinį kartą keista 2017-05-08
Dėl klimato kaitos šyla vandenynai, rūgštėja jūrinė aplinka ir keičiasi kritulių kiekio pasiskirstymo pobūdis. Šis veiksnių derinys dažnai dar labiau didina kitos žmogaus veiklos daromą neigiamą poveikį jūroms, lemdamas biologinės įvairovės mažėjimą vandenynuose.

Temporal coverage

Dokumento veiksmai