nästa
föregående
poster

Infographic

Klimatförändringen och havet

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-30-sv
Publicerad 2015-10-15 Senast ändrad 2020-11-23
Klimatförändring värmer upp haven, försurar havsmiljön och förändrar nederbördsmönstren. Denna kombination av faktorer förvärrar ofta effekterna av andra påfrestningar på haven som orsakas av människan, vilket leder till förlust av marinbiologisk mångfald.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder