neste
forrige
elementer

Nyheter

Videokonkurranse: Vis fram dine grønne valg

Endre språk
Nyheter Publisert 01.12.2017 Sist endret 03.01.2018
2 min read
Photo: © Andrei Marin, My City /EEA
Hvordan kom du deg til jobb eller på skolen i dag? Med bil, sykkel eller offentlig transport? Hver dag gjør vi valg som kan påvirke miljøet. Noen av disse valgene gjør vi bevisst fordi vi ønsker å leve i et renere og sunnere miljø. Med videokonkurransen “I LIVE GREEN”, som organiseres av Det europeiske miljøbyrået (EEA) og deres partnernettverk, inviteres alle europeere til å være kreative og vise hva de gjør for å bidra til miljøet. De beste videoene belønnes med en pengepremie.

Hva vi spiser og kjøper, hvordan vi forflytter oss eller varmer opp hjemmene våre, samt mange andre store og små valg, påvirker miljøet og helsen vår. I videokonkurransen “I LIVE GREEN” kan Europas innbyggere vise fram sine grønne valg ved hjelp av korte videoer, stemme på de beste klippene og inspirere andre til å gjøre enda mer.

Man kan gjøre grønne valg på de fleste områder i livet, men “I LIVE GREEN” fokuserer på fire temaer:

1. Bærekraftig mat

Næringsrik mat er avgjørende for et sunt liv. Men matproduksjon forutsetter verdifulle ressurser som jord og vann. Hver gang vi kaster mat, kaster vi også bort slike ressurser. I tillegg kan plantevernmidler og gjødsel påvirke både jordbunn og grunnvann. Hva gjør du for å redusere miljøvirkningene av maten du spiser?

2. Ren luft

Mye økonomisk virksomhet, fra transport til landbruk, slipper ut stoffer som forurenser luften. Hverdagsvanene våre kan imidlertid bidra til å bedre luftkvaliteten og bedre vår egen helse og livskvalitet. Hvilke valg tar du for å bidra til renere luft?

3. Rent vann

Innsjøene, elvene og havene våre er under sterkt press, både fra klimaendringene og fra forurensning. I mange områder over hele Europa bruker vi grunnvannreservene raskere enn de blir etterfylt fra naturens side. Dette presset påvirker både naturen og helsen vår. Hvordan kan vi bidra til å holde vannressursene våre rene og uten forurensning?

4. Minst mulig avfall

Tingene vi kjøper, har ofte begrenset levetid, men det finnes måter å unngå at de havner på søppelfyllinger. Kanskje du kan vise andre et godt eksempel når det gjelder gjenbruk, reparasjon eller gjenvinning av noe?

Se konkurransereglene og finn ut hvordan du deltar, på siden “I LIVE GREEN”.

Tidsplan

Konkurransen åpner

1. desember 2017

Konkurransen stenger

31. mars 2018

Avstemning til Folkets pris åpner

1. mai 2018

Avstemning til Folkets pris stenger

31. mai 2018

Vinnerne kunngjøres

5. juni 2018

Premier

Vinnerne i hver kategori (Bærekraftig mat, Ren luft, Rent vann og Minst mulig avfall) vil motta en pengepremie på 1 000 euro. Folkets pris, som velges gjennom en nettavstemning, er på 500 euro.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumenter handlinger