další
předchozí
položky

Novinky

Videosoutěž: Jak se podílíte na ochraně životního prostředí

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 01.12.2017 Poslední změna 03.01.2018
2 min read
Photo: © Andrei Marin, My City /EEA
Jak jste se dnes dostali do práce nebo do školy? Autem, na kole nebo veřejnou dopravou? Každý den činíme rozhodnutí, která mohou mít dopad na životní prostředí. A některá z našich každodenních rozhodnutí jsou přímo motivována zájmem o život v čistším a zdravějším prostředí. Videosoutěž s názvem I LIVE GREEN (ŽIJU ZELENĚ), pořádaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a její sítí partnerů, vyzývá všechny Evropany, aby se pochlubili svou tvořivostí a sdíleli konkrétní zkušenosti, jak přispívají životnímu prostředí. Nejlepší videopříspěvky obdrží finanční ocenění.

Naše stravovací a nákupní zvyklosti, způsob, jakým se přemísťujeme nebo vytápíme své domovy, a celá řada dalších větších i menších rozhodnutí, mají dopad na životní prostředí a naše zdraví. V rámci videosoutěže I LIVE GREEN mohou Evropané prostřednictvím krátkých videopříspěvků ukázat, jakým způsobem chrání životní prostředí, hlasovat o nejlepší videoklipy a inspirovat ostatní k dalším zlepšením.

I když opatření na ochranu životního prostředí je možné začlenit téměř do všech oblastí našeho života, soutěž I LIVE GREEN se zaměřuje na tato čtyři témata:

1. Udržitelné potraviny

Kvalitní potraviny jsou pro zdravý život zásadní. Výroba potravinářských výrobků však vyžaduje využívání cenných zdrojů, jako je půda a voda. Jakékoli plýtvání potravinami je proto zároveň plýtváním těmito zdroji. Na půdu a podzemní vody mohou mít navíc dopad pesticidy a hnojiva pocházející ze zemědělské činnosti. Jak se snažíte zmírnit dopad vašeho jídelníčku na životní prostředí?

2. Čistý vzduch

Mnoho hospodářských činností od dopravy po zemědělství uvolňuje do ovzduší znečišťující látky. Užitečné každodenní návyky však mohou přispět ke zlepšení kvality ovzduší, chránit naše zdraví a zkvalitnit nám život. Jak konkrétně přispíváte k čistšímu ovzduší?

3. Čistá voda

Naše jezera, řeky a moře jsou vystaveny četným tlakům, mimo jiné z důvodu změny klimatu a znečištění způsobeného lidskou činností. V celé řadě regionů Evropy převyšuje intenzita využívání zásob podzemní vody rychlost jejich obnovy. Tyto environmentální tlaky mají dopad na přírodu a naše vlastní zdraví. Jak můžeme přispět k zachování čistoty vodních zdrojů a zamezit jejich znečišťování?

4. Snižování množství odpadu

Nakupované předměty mají často omezenou životnost, ale existují způsoby, jak se vyhnout tomu, aby skončily na skládkách. Chtěli byste s ostatními sdílet vhodné příklady opětovného využití, renovace nebo recyklace určitých výrobků?

Seznamte se s pravidly soutěže a podmínkami účasti na stránce I LIVE GREEN.

Harmonogram

Zahájení přijímání příspěvků

1. prosince 2017

Ukončení přijímání příspěvků

31. března 2018

Zahájení veřejného hlasování

1. května 2018

Ukončení veřejného hlasování

31. května 2018

Vyhlášení vítězů 

5. června 2018

Ceny

Vítězové jednotlivých kategorií (udržitelné potraviny, čistý vzduch, čistá voda a snižování množství odpadu) obdrží finanční ocenění ve výši 1 000 EUR. Udělení ceny veřejnosti podle hlasování on-line je spojeno s finanční odměnou ve výši 500 EUR.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů