nästa
föregående
poster

Nyheter

Videotävling: Dela med dig av dina miljöåtgärder

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2017-12-01 Senast ändrad 2018-01-03
2 min read
Photo: © Andrei Marin, My City /EEA
Hur tog du dig till jobbet eller skolan idag? Med bil, cykel eller kollektivtrafik? Varje dag tar vi beslut som kan påverka miljön. Några av besluten är medvetna ansträngningar för att vi ska ha en renare och hälsosammare miljö att leva i. Europeiska miljöbyrån och dess partnernätverk anordnar videotävlingen ”I LIVE GREEN” och inbjuder alla européer att delta för att visa sin kreativa förmåga och dela med sig av de åtgärder de vidtar för miljöns skull. De bästa videofilmerna belönas med en prissumma.

Många av de val vi gör, stora som små, har en inverkan på miljön och på vår hälsa, t.ex. vad vi väljer att äta och köpa, och hur vi väljer att förflytta oss och värma upp våra hem. I videotävlingen ”I LIVE GREEN” kan européer dela med sig av sina miljöåtgärder genom att skicka in korta videofilmer, rösta på de bästa klippen och inspirera andra att göra ännu mer för miljön.

Miljöåtgärder kan vidtas på nästan vilket område som helst, men i ”I LIVE GREEN”-tävlingen ska man rikta in sig på följande ämnen:

1. Hållbar mat

Det är viktigt för hälsan att vi får i oss näringsrik mat. Livsmedelsproduktion tar dock värdefulla resurser som mark och vatten i anspråk. Varje gång vi slänger mat slösar vi också med mark- och vattenresurserna. Dessutom kan bekämpnings- och gödningsmedel påverka marken och grundvattnet. Vad gör du för att minska miljöpåverkan från maten du har på tallriken?

2. Ren luft

Många ekonomiska verksamheter inom transport- och jordbrukssektorerna släpper ut luftföroreningar. Men genom våra dagliga vanor kan vi hjälpa till att förbättra luftkvaliteten och stärka vår hälsa och livskvalitet. Vilka val gör du för att bidra till renare luft?

3. Rent vatten

Våra sjöar, floder och hav är utsatta för många påfrestningar, bland annat från klimatförändringar och föroreningar. I många regioner i Europa använder vi grundvattenreserverna snabbare än de kan fyllas på igen. Dessa påfrestningar får effekter på naturen och på vår egen hälsa. Hur kan vi hjälpa till att hålla vattenresurserna rena och fria från föroreningar?

4. Minimalt avfall

Varor som vi köper har ofta begränsad livstid, men det går att undvika att de hamnar bland avfallet. Kanske har du bra tips på hur det går att återanvända, reparera eller återvinna saker?

Ta reda på tävlingsreglerna och hur du deltar på webbsidan för ”I LIVE GREEN”.

Tidsplan

Första dag för inlämning av tävlingsbidrag
Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag
Omröstningen bland allmänheten startar
Omröstningen bland allmänheten stänger
Vinnarna presenteras                                         

1 december 2017
31 mars 2018
1 maj 2018
31 maj 2018
5 juni 2018                                                                  

Priser

Vinnarna i varje kategori (hållbar mat, ren luft, rent vatten och minimalt avfall) belönas med en prissumma på 1 000 euro. Prissumman är 500 euro för Publikens val, det bidrag som allmänheten röstat fram på nätet.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder