ďalej
späť
body

Novinky

Video súťaž: predstavte ostatným svoje ekologické opatrenia

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 01. 12. 2017 Posledná zmena 03. 01. 2018
2 min read
Photo: © Andrei Marin, My City /EEA
Ako ste dnes išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v čistejšom a zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN (Žijem ekologicky), ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra (EEA) a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené.

Spôsobom, ako sa stravujeme, nakupujeme, premiestňujeme alebo vykurujeme svoje domovy, ako aj mnohými významnými i menej významnými rozhodnutiami vplývame na životné prostredie a naše zdravie. V rámci video súťaže s názvom I LIVE GREEN môžu Európania prostredníctvom krátkych video príspevkov predstaviť svoje ekologické opatrenia, ale aj podporiť svojimi hlasmi najlepšie video klipy a inšpirovať ostatných, aby toto úsilie ďalej rozvíjali.

Aj keď ekologické opatrenia môžeme prijímať takmer vo všetkých oblastiach života, súťaž I LIVE GREEN sa zameriava na štyri témy:

1. Udržateľné potraviny

Výživné potraviny sú pre zdravý život nevyhnutné. K výrobe potravín sú potrebné cenné zdroje, ako sú úrodná zem a voda. Vždy, keď plytváme potravinami, plytváme aj týmito zdrojmi. Okrem toho kvalitu pôdy a podzemných vôd môžu ovplyvňovať aj pesticídy a hnojivá. Čo robíte preto, aby ste zmiernili vplyv vášho jedla na tanieri na životné prostredie?

2. Čistý vzduch

Pri mnohých hospodárskych činnostiach, od dopravy až po poľnohospodárstvo, sa do ovzdušia uvoľňujú znečisťujúce látky. Naše každodenné návyky však môžu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a zároveň posilniť naše zdravie, či zvýšiť úroveň kvality života. Akými rozhodnutiami prispievate k čistejšiemu ovzdušiu?

3. Čistá voda

Naše jazerá, rieky a moria sú vystavené mnohým tlakom, medzi nimi zmene klímy a znečisteniu. V mnohých oblastiach Európy spotrebúvame zásoby podzemných vôd rýchlejšie než sa dokážu doplniť. Tieto tlaky majú vplyv na prírodu i na naše zdravie. Ako môžeme prispieť k tomu, aby ostali vodné zdroje čisté a neobsahovali znečisťujúce látky?

4. Minimálny odpad

Tovar, ktorý nakupujeme, má často obmedzenú životnosť. Existujú však spôsoby, ktorými sa môžeme vyhnúť ich uloženiu na skládkach. Môžete sa podeliť o nejaký dobrý príklad opätovného použitia, opravy alebo recyklácie výrobkov?

Prečítajte si pravidlá súťaže a podmienky účasti na stránke I LIVE GREEN.

Harmonogram

Začiatok predkladania príspevkov

1. decembra 2017

Koniec predkladania príspevkov

31. marca 2018

Začiatok verejného hlasovania

1. mája 2018

Koniec verejného hlasovania

31. mája 2018

Vyhlásenie víťazov

5. júna 2018

Ceny

Víťazi v jednotlivých kategóriách (udržateľné potraviny, čistý vzduch, čistá voda a minimálny odpad) získajú finančnú odmenu vo výške 1 000 EUR. Formou hlasovania online sa udelí aj Cena publika s finančnou odmenou vo výške 500 EUR.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu